Velkommen til Skals Vandværk

Takstblad 2018 og 2017
Er nu tilgængelige.

Flytning
Ved fraflytning, brug skemaet på værkets hjemmeside med de oplysninger, vi skal bruge for at vi kan beregne flytteopgørelsen.

Næste opkrævning af vand
Næste opkrævning af vand forfalder til betaling den 1. februar 2017 sammen med årsopgørelsen for 2016.

Kort om Skals Vandværk

Skals Vandværk har godt 800 forbrugere efter at forbrugerne fra det tidligere Skringstrup Vandværk er optaget som forbrugere pr. 1/1 2016. Vandet oppumpes fra 3 boringer i engen, og vandet hentes op til værket nede ca 120 meters dybde. Vandet pumpes op til værket på Sønderballevej, hvor alle forbrugere forsynes fra.

HUSK: Generalforsamling 2018 (15. februar)